top of page

Verkkokurssi
Elämää antiikin Roomassa

Suomen Rooman-instituutti halusi toteuttaa kaikille avoimen verkkokurssin liittyen antiikin Roomaan. Instituutti on toiminut vuodesta 1954 Villa Lantessa Roomassa, ja sen ensisijaisena tavoitteena on edistää antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta.

 

Verkkokurssillaan instituutti toivoo tavoittavansa ennen kaikkea lukiolaisia mutta myös suurta yleisöä. Tiedeinstituutin tuottamana kurssin tuli tietysti perustua tutkittuun tietoon. Lisäksi toivottiin, että se johdattaa antiikin tutkimusmenetelmiin.

Lue Ixirin yhteistyössä Suomen Rooman-instituutin kanssa toteuttaman Elämää antiikin Roomassa -kurssin syntytarina alta.

Osallistujien kommentteja kurssista

Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen, todellinen pimeän marraskuun piristäjä.

Kurssi oli teknisesti hyvin rakennettu, osiot olivat sopivan mittaisia ja sisälsivät vaihtelevasti videoita, kuvia, tekstejä ja tehtäviä.

Kiitos mielenkiintoisesta matkasta antiikin roomalaisten elämään. Sain tältä kurssilta paljon uutta tietoa ja kipinän jatkaa aiheesta itsekseni.

Kurssi oli pedagogisesti hyvin rakennettu ja soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisille ihmisille.

Antiikin arki tutkijan työpöydällä –  kurssin sisällön luominen

Projekti alkoi Ixirin vetämällä etätyöpajalla, johon osallistui instituutin asiantuntijoiden lisäksi Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) edustajia. Ensimmäisessä työpajassa hahmoteltiin kurssin tavoitteet ja asiat, joita tulisi huomioida kohderyhmää silmällä pitäen.

Työpajan pohjalta Ixirin asiantuntija laati luonnoksen kurssin rungosta, joka lähetettiin kommenttikierrokselle työryhmälle. Nyt kurssin aihe oli varmistunut: antiikin Roomaa lähestyttäisiin arjen ja ihmisryhmien näkökulmasta ja kussakin osiossa esiteltäisiin yksi aihetta tarkasteleva tutkimusala.

 

Kun runko oli lyöty lukkoon, Rooman-instituutti toimitti Ixirille listan teoksista ja materiaaleista, joiden pohjalta Ixirin asiantuntija lähti kokoamaan antiikin Rooman rikkaasta tutkimusperinteestä juuri kohderyhmälle sopivaa sisältöä. Sisältötyö tehtiin yhteistyössä instituutin tutkijalehtori Elina Pyyn kanssa, joka kommentoi ja täydensi Ixirin laatimia luonnossisältöjä.

Kuvituskuva hautajaiskulkue antiikin Roomassa.

Parvati Pillain laatimat kuvitukset havainnollistavat roomalaista elämäntapaa.

Suunnitelmasta toteutukseen – videointia Via Appialla

Ennen toista työpajaa muutkin työryhmän jäsenet saivat sisältöluonnoksen nähtäväkseen. Tässä vaiheessa kasassa olivat kurssin tekstiosuudet sekä videoiden ja audioiden käsikirjoitukset. Toisessa työpajassa työryhmä kommentoi sisältöä ja ideoitiin herkullisia ja pedagogisesti tehokkaita toteutustapoja.

Työpajan jälkeen Ixirin asiantuntija teki suunnitelman kurssin toteutuksesta ja laati toteutustyökaluillaan kurssiluonnoksen, joka jälleen kävi asiakkaiden silmäiltävänä. Kun toteutustavat ja sisältö olivat kasassa, alettiin luoda lopullisia versioita kurssin aktiviteeteistä.

Videot kuvattiin instituutin kotimaisemissa, kurssin historiallisilla tapahtumapaikoilla Roomassa, ja videoiden raakamateriaali toimitettiin Ixirille editoitavaksi. Instituutti kokosi osan kurssin kuvista, osan Ixir hankki kuvapalveluista. Lisäksi kuvittaja laati joitain kuvituksia ja havainnekuvia varta vasten tätä kurssia varten. Ixirin asiantuntija suunnitteli ja laati sopivan kokoisia pähkinöitä kurssin osallistujille kertaustehtäviksi.

Kuvituskuva ruumiinnesteet.

Havainnekuvilla selitettiin esimerkiksi antiikin Rooman lääketieteen teoriaa.

Piristystä historiasta kiinnostuneiden syksyyn – kurssin julkaisu

Kun graafikko oli viilannut kurssiaktiviteettien ulkoasun ja kielenhuoltaja sommitellut pilkut paikoilleen, instituutin asiantuntijat kävivät vielä kerran kokonaisuuden läpi.

Nyt edessä oli enää kurssin vieminen tekniselle alustalle. Ixir oli etsinyt sopivan alustan kaikille avointa kurssia varten, hoiti kurssin teknisen toteutuksen ja esitteli alustan Instituutissa kurssia ylläpitävälle henkilöstölle. Tässä vaiheessa Instituutin ystävistä ja lukiolaisista koottu testiryhmä vielä testasi kurssin ja siihen tehtiin viimeiset viilaukset.

Lokakuussa 2021 Rooman-instituutilla ja Ixirillä oli ilo julkaista kurssi ja tuoda näin antiikin arjen tutkimusta aiheesta kiinnostuneiden kotisohville. Nyt kurssi on kaikkien käytettävissä, ja muutaman viikon päästä julkaisusta kurssille oli kirjautunut jo yli 400 käyttäjää. Turhaa kurssiin käytetty työ ei ollut: osallistujapalautteessa lopputulosta on luonnehdittu muun muassa mielenkiintoiseksi, selkeäksi ja "pimeän marraskuun piristäjäksi".

 

Tästä linkistä pääset vilkaisemaan kurssia – tai ehkä innostut sukeltamaan syvemmällekin antiikin Rooman arkeen.

 

Lehdistölle suunnatun tiedotteen kurssista löydät täältä.

Voisiko tämänkaltainen kurssi sopia
teidänkin toimintaanne?

Ixirin tiedepuolen yhteistyökumppaneita

Logo Suomen Lähi-idän instituutti.
Logo Aalto-yliopisto.
Logo Helsingin yliopisto.
Logo Suomen Rooman-instituutti.
bottom of page