Moorish Patterned Wall Decoration Segovia Spain.jpg

Verkkokoulutuksen toteutus

Sinä olet kurssisi sisällön asiantuntija ja tunnet kohderyhmän.

Se riittää, sillä verkkokurssiasiantuntijamme hoitavat kaiken muun.

Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus poikkeaa merkittävästi luokkaopetuksesta tai ohjatusta, aikaan sidotusta verkkokoulutuksesta. Kun opettajaa ja yhteisöä ei perinteisessä mielessä ole, täytyy osallistujien motivaatio ja vuorovaikutus rakentaa ja pitää yllä muilla keinoilla. Verkko onkin väärällään epäonnistuneita verkkokursseja, joilla ei saavuteta koulutuksen keskeisintä tavoitetta: oppimista.

Hyvä uutinen on se, että verkkokurssien laatimiseen on tarjolla asiantuntija-apua!

Me toimitamme sisältönne pedagogisesti ja viestinnällisesti toimivaksi verkkokoulutukseksi ja autamme kaikissa muissakin ajasta ja paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen toteutuksen vaiheissa.

Koko kurssipaketti, konsultaatiokahvit vai jotain siltä väliltä?

 

Minkälaista apua te tarvitsisitte koulutuksen toteutuksessa? Yhtä reseptiä onnistuneeseen verkkokoulutukseen ei ole, ja räätälöimme palvelumme aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Julkaisuvalmis verkkokoulutus

Ixir ottaa tarvittaessa vastuulleen koko koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen ideasta julkaisemiseen asti.

 

Tuolloin teidän tehtävänänne on ainoastaan:

  • toimittaa meille tausta-aineisto (esimerkiksi opas tai koulutusmateriaali), jota voidaan tarvittaessa täydentää Ixirin vetämien haastattelujen avulla

  • osallistua kommenttikierroksiin.

Näiden lisäksi voitte halutessanne:

  • osallistua Ixirin vetämään ideointityöpajaan

  • toimia asiantuntijana videoilla.

Ixir hoitaa kaiken muun eli muun muassa:

  • vastaa projektin hallinnasta ja koordinoinnista

  • kiteyttää sisältönne ajasta ja paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen muotoon

  • suunnittelee ja tuottaa koulutuksen aktiviteetit (videot, tekstit, äänitteet, kuvitukset ja tehtävät)

  • valitsee markkinoilla olevista teknisistä ratkaisuista tarpeisiinne sopivan

  • hoitaa teknisen ja visuaalisen toteutuksen sekä kielenhuollon

  • koordinoi kohderyhmätestauksen.

Lue tarkemmin verkkokurssiprosessin vaiheista

Tarjoamme mielellämme apua myös verkkokurssin suunnittelun ja toteutuksen yksittäisiin vaiheisiin.

Verkkokurssikonsultaatio tai koulutushetki

Jos päätät tarttua toimeen itse, voit kääntyä puoleemme, jos kaipaat esimerkiksi kahvihetken tai muutaman tunnin pituista sparrausta siitä, kuinka itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus kannattaa toteuttaa.

 

Vai sopisiko teille ehkä useammalle henkilölle suunnattu työpaja aiheesta? Ixir myös kouluttaa verkkokurssien laatijoita verkkopedagogiikan saloihin.

Ole yhteydessä tai varaa maksuton 30 minuutin etäsparrausaika, jossa selvitämme, minkälainen paketti teidän organisaatiollenne sopii parhaiten.