top of page

Verkkokurssi islamista

Pelko ”sharia-lain” karmeista tuomioista, islamin sopimattomuus suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan sekä uskontoon sisäänrakennettu väkivalta ja sovinismi. Nämä valitettavan tutut stereotypiat ja ennakkoluulot, pahimmillaan suoranainen rasismi ja islamofobia, täyttivät Ixirin some-julkaisun kommenttikentän, kun kerroimme uutisen islamin perusteita esittelevän verkkokurssin julkaisemisesta. Viimeistään tämä antoi varmuuden siitä, ettei tätä kurssia tehty turhaan.

 

Suomen Lähi-idän instituutin tilaama ja Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä laadittu, kokonaan itsenäisesti suoritettava verkkokurssi "Väärinymmärretty uskonto? Tunne islamin perusteet" yleistajuistaa islamiin liittyvää tutkimustietoa. Kuten kurssin opettajana toimiva yliopistonlehtori Ilkka Lindstedt kurssin esittelyvideolla toteaa, paras lääke ennakkoluuloihin on tieto.

Osallistujien kommentteja kurssista

Aivan loistava kokonaisuus. Pitäisi olla kaikille suomalaisille pakollinen kurssi!

Mahtava ja hyvin toteutettu kurssi. Asiat oltiin selitetty hyvin selkeästi mutta kuitenkin tarpeeksi laajasti. Esteettisesti erittäin toimiva, se motivoi opiskelemaan.

Olen ollut ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla samantapaisilla kursseilla ja tämä on kyllä omaan makuuni ollut sopivin. Sopivan kompakti, helposti ymmärrettävä, tyylikäs ja toimiva.

Kurssi oli oikein miellyttävä ja lempeästi opettava kokemus.

Verkkokurssilla ennakkoluuloja vastaan

Monelle suomalaiselle islam on vieras ja pelottava tai vähintäänkin tuttu lähinnä sodista ja terrori-iskuista kertovista uutisista. Kun islamiin tutustuu tarkemmin, ymmärtää, ettei tämä ole koko kuva lähes kahden miljardin ihmisen uskonnosta. Islamin peruskäsitteisiin paneutuvan verkkokurssin näkökulmaksi valittiinkin islamin monimuotoisuus. Kurssilla käsitellään muun muassa islamin kirjallisia lähteitä, islamilaista elämäntapaa ja oppia sekä näihin liittyviä keskeisimpiä käsitteitä.

 

Kurssin tarkoituksena on paitsi häivyttää ennakkoluuloja myös tuoda akateemisen islamin tutkimuksen näkökulmaa islamista käytävään keskusteluun. Kurssi tarjoaakin kurkistuksen Helsingin yliopiston islamin tutkimuksen oppiaineeseen, ja se on jo tänä syksynä käytössä osana alan johdantokurssia teologisessa tiedekunnassa.

 

Ixirille kurssi oli poikkeuksellinen hanke, koska sen toteutuksesta vastannut Ixirin toimitusjohtaja ja verkkokoulutusuunnittelija Inka Nokso-Koivisto on itse taustaltaan islamin tutkija ja opettanut kurssin aiheita yliopistolla vuosien ajan. Hän toimikin tällä kurssilla myös sisällöstä vastaavana asiantuntijana yhdessä yliopistonlehtori, dosentti Ilkka Lindstedtin kanssa. Kurssin teossa oli mukana myös lukion uskonnon opettajia sekä Suomen Lähi-idän instituutin henkilöstöä, jotka kommentoivat kurssia kahdessa vaiheessa.

Katso kurssin esittelyvideo.

Miksi juuri verkkokurssi?

 

Islamin perusteista voisi toki kirjoittaa myös kirjan tai tehdä vaikkapa pari podcast-jaksoa. Nämäkään eivät ole huonoja ajatuksia. Verkkokurssilla tavoitetaan kuitenkin myös yleisöjä, jotka eivät ehkä tarttuisi kirjaan aiheesta. Lisäksi verkkokurssi tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen oppimiseen.

 

Verkkokursseille tyypillisten kertausvisojen lisäksi tällä kurssilla tiedon omaksumista testataan myös soveltavilla monivalintatehtävillä. Monivalintatehtävien ei siis tarvitse olla nippelitiedon tenttausta, vaan huolella laadittuina niillä voidaan testata myös kykyä soveltaa omaksuttua tietoa.

 

Tämänkään kurssin ei toki ole tarkoitus korvata perinteisiä lukio- tai yliopistokursseja pikemminkin täydentää ja monipuolistaa niitä. Kurssin voikin mainiosti liittää osaksi lähiopetuskurssia vaikkapa siten, että luokkahuoneessa keskustellaan osioiden alussa olevien virittelevien tehtävien tai muualla kurssilla käytettyjen soveltavien kysymysten pohjalta.

 

Kurssin kevyt läpikäyminen kertaustehtävineen vie arviolta 3–5 tuntia. Jos tämä tuntuu lyhyeltä ajalta vaikkapa lukiokurssilla tai opiskelijalta kaivataan näyttöjä sisältöjen omaksumisesta arviointia varten, opettaja voi ottaa vastaan kirjallisia tehtäviä esimerkiksi pohdintatehtävien pohjalta.

Huivipäinen nainen moskeijan ovella.

Kuva: Unsplash

Jatkoa seuraa?

 

Kurssi on suunnattu suomalaiselle yleisölle. Opiskeltavia aiheita valaistaan suomalaisille tutuilla esimerkeillä ja islamin käsitteitä opitaan soveltamaan suomalaisessa kontekstissa. Kuten kurssilla käy ilmi, muslimeita on kaikkialla maailmassa ja kurssin tarkastelukohteena ei ole mikään maantieteellisesti rajattu alue.

Islam on syntynyt Arabian niemimaalla, ja noin viidennes muslimeista asuu Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa. Islamin tutkimus on yksi kurssin tilanneen Suomen Lähi-idän instituutin piirissä harjoitetuista tutkimusaloista. Tavoitteena on rakentaa useamman verkkokurssin sarja, jota täydennetään lähivuosina Lähi-idän historiaan ja nykyhetkeen pureutuvilla kursseilla. Jos aihe kiehtoo, kannattaa siis seurailla Ixirin kanavia.

Kiinnostuitko islamista? Aloita kurssi vaikka heti: islamkurssi.fi

 

Kurssiin liittyvän lehdistötiedotteen löydät täältä.

Ixirin oppilaitosasiakkaita

Logo Aalto-yliopisto.
Logo Helsingin yliopisto.
Logo Laurea.

Onko teilläkin suunnitelmissa
laadukas verkkokurssi?

bottom of page