A detail shot of an ancient ottoman door.jpg

Kaipaako verkkokoulutuksenne viilausta?

Verkkokoulutus säästä aikaa ja vaivaa – mutta vain, jos se on toteutettu hyvin.

Ajasta ja paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen toteuttamisessa on monta tapaa epäonnistua. Toisaalta hyvästäkin kurssista saa usein pienellä viimeistelyllä erinomaisen. Ixir tarjoaa asiantuntija-apua itsenäisesti suoritettavien verkkokurssien kehittämiseen.

Ixirin verkkokurssiasiantuntija käy koulutuksenne läpi ja antaa konkreettiset askelmerkit sen hiomiseksi huippukuntoon. Tarvittaessa myös toteutamme kurssiremontin. Jos kyseessä on suurempi paketti koulutuksia, voimme laatia sapluunan, jonka avulla pystytte itse linjakkaasti kehittämään nykyisiä ja tulevia verkkokoulutuksianne.

 

Näin kursseja kehitetään

Minkälaisia asioita kursseissa sitten voidaan kehittää, ja kuinka se tapahtuu? Koulutuksen kehittäminen perustuu analyysiin, jossa verkkokurssiasiantuntijamme arvioi koulutuksenne toteutusta tarpeidenne mukaan esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Sisältö: verkkokurssin sisällön rajaaminen ja jäsentäminen sekä kurssin rakenne

  • Pedagogiikka: kohderyhmän motivointi, kurssin eteneminen ja vuorovaikutteisuus sekä oppimistulosten mittaaminen

  • Viestinnällinen toteutus: kieli, ilmaisu ja visuaalisuus

  • Tekniset ratkaisut: helppokäyttöisyys, toimivuus ja teknisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tämän lisäksi verkkokoulutuksen vaikuttavuutta voidaan kartoittaa esimerkiksi kohderyhmäselvityksillä. Ixirin verkkokurssiasiantuntijat toteuttavat nämäkin puolestanne kuhunkin tilanteeseen räätälöityjen kyselytutkimusten tai käyttäjähaastattelujen avulla.

Ole yhteydessä tai varaa maksuton puolen tunnin etäsparrausaika, niin mietitään, minkälaista remonttia teidän organisaationne verkkokoulutukset kaipaisivat.