top of page

Kaipaako verkkokoulutuksenne viilausta?

Verkkokoulutus säästä aikaa ja vaivaa – mutta vain, jos se on toteutettu hyvin.

Ajasta ja paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen toteuttamisessa on monta tapaa epäonnistua. Toisaalta hyvästäkin kurssista saa usein pienellä viimeistelyllä erinomaisen. Ixir tarjoaa asiantuntija-apua itsenäisesti suoritettavien verkkokurssien kehittämiseen.

Ixirin verkkokurssiasiantuntija käy koulutuksenne läpi ja antaa konkreettiset askelmerkit sen hiomiseksi huippukuntoon. Tarvittaessa myös toteutamme kurssiremontin.

Kutsu hätiin Ixirin kurssitohtori.

Näin kursseja kehitetään

Minkälaisia asioita kursseissa sitten voidaan kehittää, ja kuinka se tapahtuu? Koulutuksen kehittäminen perustuu analyysiin, jossa verkkokurssiasiantuntijamme arvioi koulutuksenne toteutusta tarpeidenne mukaan erilaisista näkökulmista. Analyysin pohjalta laaditaan suunnitelma, kuinka kurssia kannattaisi kehittää.

Esimerkiksi näitä asioita arvioimme:

  • Sisältö: verkkokurssin sisällön rajaaminen ja jäsentäminen sekä kurssin rakenne

  • Pedagogiikka: kohderyhmän motivointi, kurssin eteneminen ja vuorovaikutteisuus sekä oppimistulosten mittaaminen

  • Viestinnällinen toteutus: kieli, ilmaisu ja visuaalisuus

  • Tekniset ratkaisut: helppokäyttöisyys, toimivuus ja teknisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Olethan muistanut miettiä kuka kursseillesi osallistuu?

 

Verkkokoulutuksen vaikuttavuutta voidaan kartoittaa myös kohderyhmäselvityksillä. Ixirin verkko-oppimisasiantuntijat toteuttavat nämäkin puolestanne kuhunkin tilanteeseen räätälöityjen kyselytutkimusten tai käyttäjähaastattelujen avulla.

Varaa aika etätapaamiseen tai ota yhteyttä
niin etsitään teille sopiva ratkaisu.

bottom of page