top of page

Koulutusarkkitehtuuri kuntoon

Sekava setti? Koulutuksista saa hyödyn irti parhaiten,

kun kokonaisuus on järjestyksessä.

Järjestetään lappuja.

Usein koulutuksia luodaan vähitellen eri tilanteissa ilmaantuvien tarpeiden mukaan. Kun koulutusten määrä kasvaa ja kohdeyleisöjä on monia, voi lopputuloksena olla hallitsematon kokoelma erilaisia kursseja ja tietopaketteja.

 

Joskus koulutusten kehittäminen tai esimerkiksi siirtäminen verkkoon onkin viisainta aloittaa koulutusarkkitehtuurin luomisella. Tässä auttaa Ixir.

Etsitään teille paras ratkaisu.

Mitä hyötyä koulutusarkkitehtuurista on?

 

Selkeä koulutusarkkitehtuuri säästää kaikkien aikaa.

 

Koulutuksiin osallistuva löytää helposti hänelle tarkoitetut koulutukset ja osaa edetä koulutuksesta toiseen ongelmitta. Tarjolla on juuri hänen tarpeidensa mukaista täsmäkoulutusta.

 

Ammattimainen koulutusarkkitehtuuri helpottaa myös koulutusten ylläpitäjän arkea. Kun koulutusarkkitehtuuri toimii, on helppoa:

  • karsia päällekkäisiä koulutuksia ja tunnistaa koulutustarpeita.

  • kehittää koulutusten sisältöjä ja toteutustapoja yhtenäisiksi ja pedagogisesti linjakkaiksi kokonaisuuksiksi.

  • luoda yhtenäinen koulutusten seuranta ja kerätä palautetta.

  • istuttaa kokonaisuuteen uusia koulutuksia.

Mitä koulutusarkkitehtuurin luominen tarkoittaa?

 

Koulutusarkkitehtuuria luotaessa analysoimme koulutustenne kohderyhmät ja selvitämme niiden osaamistarpeet kyselyiden, haastattelujen tai työpajojen avulla.

 

Olemassa olevien koulutusten ja koulutustarpeiden pohjalta laaditaan opintopolut. Niiden avulla eri yleisöt voivat tehokkaasti hyödyntää tarjoamianne koulutuksia.

 

Tämä kaikki jäsennetään kurssikatalogiin, josta selviävät opintopolkuihin sisältyvien yksittäisten kurssien tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Metsämaisema.

Varaa aika etätapaamiseen tai ota yhteyttä.

bottom of page