ceramic tiles patterns from Portugal..jpg

Koulutusarkkitehtuuri kuntoon

Koulutuksista saa hyödyn irti parhaiten, kun kokonaisuus on järjestyksessä.

Usein koulutuksia luodaan vähitellen eri tilanteissa ilmaantuvien tarpeiden mukaan. Kun koulutusten määrä kasvaa ja kohdeyleisöjä on monia, voi lopputuloksena olla hallitsematon kokoelma erilaisia kursseja ja tietopaketteja.

 

Joskus koulutusten kehittäminen tai esimerkiksi siirtäminen verkkoon onkin viisainta aloittaa koulutusarkkitehtuurin luomisella.

 

Mitä koulutusarkkitehtuurin luominen tarkoittaa? 

 

Onko teillä selkeä kuva siitä, keitä koulutatte ja kuinka koulutuksenne täyttävät osallistujien odotukset? Ovatko koulutukset tarjolla niin, että osallistuja löytää sujuvasti juuri hänelle suunnatun koulutuksen? Toimiiko koulutusten seuranta toivotulla tavalla? Onko kehittämistyö järjestelmällistä?

 

Koulutusarkkitehtuuria luotaessa laaditaan tarkka analyysi kohderyhmistä ja niiden osaamistarpeista kokonaisuudessaan. Olemassa olevien koulutusten ja koulutustarpeiden pohjalta laaditaan opintopolut, joiden avulla eri yleisöt voivat tehokkaasti hyödyntää tarjoamianne koulutuksia. Tämä kaikki jäsennetään kurssikatalogiin, josta selviävät opintopolkuihin sisältyvien yksittäisten kurssien tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

 

Mitä hyötyä koulutusarkkitehtuurista on?

 

Selkeä koulutusarkkitehtuuri säästää kaikkien aikaa. 

 

Koulutuksiin osallistuva löytää helposti hänelle tarkoitetut koulutukset ja osaa edetä koulutuksesta toiseen ongelmitta. Koulutusten kehittämisessä osataan paremmin ottaa huomioon, minkälaisia tietoja ja taitoja osallistuja tarvitsee.

 

Ammattimainen koulutusarkkitehtuuri helpottaa myös sinun työtäsi. Kun kurssiarkkitehtuuri toimii, on helppoa

  • karsia päällekkäisiä koulutuksia ja tunnistaa koulutustarpeita.

  • kehittää koulutusten sisältöjä ja toteutustapoja yhtenäisiksi ja pedagogisesti linjakkaiksi kokonaisuuksiksi. 

  • luoda yhtenäinen koulutusten seuranta ja kerätä palautetta.

  • istuttaa kokonaisuuteen uusia koulutuksia.

Ole yhteydessä, niin selvitetään, kuinka teidän organisaationne koulutukset kannattaa järjestellä.