top of page

Mitä on verkkokurssin sisällöntuotanto?

Verkkokoulutusalalla on monenlaisia palveluntarjoajia. Ja hyvä niin! Myös asiakkaita on moneksi. Osa yrityksistä tarjoaa pääasiassa omaa alustaa ja sisällöntuotanto on sivubisnes. Joillekin sisällöntuotanto merkitsee valmiita pohjia tai malleja, joille syötetään asiakkaan tuottamia materiaaleja tai joiden pohjalta asiakas voi rakentaa kurssin itse.


Toiset taas – kuten me Ixirissä – keskitymme juuri sisällöntuotantoon. Mutta mitä verkkokurssin sisällöntuotanto tarkoittaa?Sisällön määrittely


Sisällöntuotanto ei yleensä tarkoita sitä, että verkkokoulutussuunnittelija olisi itse aiheen huippuosaaja. Sisältöasiantuntemus tulee asiakkaalta tai hänen nimeämältään asiantuntijalta. Se, minkälaisessa muodossa materiaali meille toimitetaan, vaihtelee tilanteen mukaan.


Tänä aamuna jäsentelin verkkokurssia asiantuntijan luennoilla käyttämien powerpointtien pohjalta. Näiden lisänä minulla on kustakin kurssin osiosta muutama artikkeli ja olemme työstäneet aihetta työpajassa sisältöasiantuntijoiden kanssa. Myöhemmin pyydän vielä tarvittaessa materiaaleihin täydennystä kirjallisesti tai haastattelemalla.


Mies paperisateessa.
Se, minkälaisessa muodossa kurssin pohjamateriaali toimitetaan, riippuu asiakkaasta.

Me Ixirissä siis tuotamme verkkokurssille tulevat tekstit, videoiden käsikirjoitukset, kuvitukset ja muut aktiviteetit asiakkaalta saamamme materiaalin pohjalta.


Joskus pohjamateriaalina on ohjeistus, opas tai laajempi tietopankki. Tällöin aineisto voi olla valmiiksi tekstimuodossa. Tällaisenkin materiaalin muokkaaminen verkkokurssin muotoon on oma hommansa, ja yleensä teksti jäsennetään ja tuotetaan aina uudestaan.


Verkkokurssi on oma julkaisuformaattinsa, eikä sen laatiminen ole tekstin kopioimista oppimisalustalle. Itse puhunkin mielelläni asiakkaan materiaalin toimittamisesta verkkokurssin muotoon.

Pedagoginen suunnittelu


Koska verkkokurssin tavoitteena on oppiminen, sisällöntuotannon ytimessä on verkkopedagogiikka. Tämä tekee verkkokurssien sisällön suunnittelusta erityistä. Sujuvaa tekstiä, havainnollistavia kuvia tai kivoja videoita voisi tuottaa kuka vain viestijä. Se, että näistä – ja tietysti erilaisista tehtävistä ja muuten vuorovaikutteisista sisällöistä – rakennetaan vaikuttava verkkokoulutus, on verkkokurssisuunnittelijan asiantuntemuksen ytimessä.


Kyse on esimerkiksi siitä, missä järjestyksessä ja muodossa asia esitetään, jotta se jää osallistujan mieleen ja hän palaa halusta jatkaa kurssin tekemistä. Opittavien asioiden tulee rakentua aiemman tiedon ja kokemusten varaan, sisällön motivoida ja kiinnostaa sekä herättää ajatuksia ja tunteita. Kokonaisuuden täytyy tukea kurssin osaamistavoitteita ja olla jäsennelty siten, että osallistuja saavuttaa toivotun ymmärryksen, tiedon, taidon tai osaamisen. Noin niin kuin muutamia pedagogisia lainalaisuuksia mainitakseni.Viestinnällinen puoli


Opetus on aina viestintää, enkä tiedä, onko tämä terminä kaikkein osuvin, mutta itse niputan verkkokurssin sisällöntuotannon ”viestinnälliseen puoleen” ainakin sujuvakielisyyden ja visuaalisen toimivuuden. Nämä kulkevat tietysti käsi kädessä pedagogisen suunnittelun kanssa. Jokaisen asian kurssin suunnittelussa on tuettava oppimista. Huolimaton, väärälle yleisölle laadittu tai huonosti soljuva teksti huonontaa oppimistuloksia. Myös kuvituksen suunnittelussa viestintä ja pedagogiikka kohtaavat.


Toki viestinnällinen toimivuus on tärkeää myös itsessään. Kukaan ei viihdy rumalla tai kirjoitusvirheitä vilisevällä verkkokurssilla.

Vahvakaan verkkopedagoginen suunnitelmallisuus ei takaa onnistunutta verkkokurssia, jos se on viestinnällisesti epäonnistunut. Itse uskon näissä erikoistumiseen, ja Ixirin projekteissa on aina mukana esimerkiksi visuaalisen puolen ja kielenhuollon ammattilaisia.


Tekniset ratkaisut


Sisällöntuotantoon voi kuulua myös kurssin tekninen suunnittelu ja toteutus. Vaikuttava verkkokurssi ei välttämättä vaadi juurikaan teknistä kikkailua. Verkkokurssisuunnittelijan arkeen kuuluvilla sisällöntuotantotyökaluilla tai joissain tapauksissa jopa alustan omilla aktiviteeteillä voi rakentaa toimivia, monipuolisia ja vuorovaikutteisia kursseja. Videoiden ja äänitteiden tuottaminen ja editointi ovat normaali osa verkkokurssin sisällöntuotantoa ja vaativat asianmukaiset työkalut ja osaamisen.


Moniin aiheisiin on lisäksi syytä rakentaa käsityönä jotain omaa erityistä. Jossain kurssissa se on hieman monimutkaisempi karttatehtävä, toisessa laajempaa vuorovaikutteisuutta vaativa kysely, joskus videoihin halutaan panostaa arkisia asiantuntijavideoita enemmän. Näiden toteuttamiseen löytyy monenlaisia tapoja, joiden tunteminen on osa verkkokurssisuunnittelijan ammattitaitoa.


Tekniseen toteutukseen kuuluu myös kurssin julkaisufoorumi, yleensä oppimisalusta. Osalla asiakkaista on oma alusta, jolloin tekninen toteutus tehdään sen puitteissa. Jos alustaa ei ole, autan löytämään sellaisen. Vaihtoehtoja nimittäin on joka tarpeeseen. Joillekin palveluntarjoajille alusta on palveluiden ydin. Tämän vuoksi tarvitaan meitä, jotka voivat auttaa luomaan alustalle sisältöjä. Tyhjällä oppimisalustalla tekee nimittäin yhtä vähän kuin huonosti suunnitelulla verkkokurssilla: ei yhtään mitään.Kuulostaisiko siltä, että teillä voisi olla tarvetta verkkokoulutussuunnittelijalle? Lue lisää palveluistamme tai tutustu työmme tuloksiin.
Kirjoittaja on Ixirin toimitusjohtaja ja verkkokoulutussuunnittelija, FT Inka Nokso-Koivisto.Inka Nokso-KoivistoSaammeko lähettää sähköpostiisi tiedon

Ixirin uusista blogikirjoituksista?

Kiitos tilauksestasi!

bottom of page