top of page

Viisi syytä viedä henkilöstökoulutukset verkkoon


Ihmishahmoja, joiden päiden kohdalla on erilaisia taitoja symboloivia kuvioita.
Onko tavoitteenanne tyytyväiset työntekijät, jotka haluavat kehittää taitojaan monipuolisesti? Ammattimaisesti toteutettu verkkokoulutus voi auttaa tässäkin. Kuva: Shutterstock.

Oletteko tyytymättömiä organisaationne koulutusten laatuun tai vievätkö ne liikaa työaikaa? Pohditteko koulutusten siirtämistä verkkoon? Verkkokoulutus ei tietenkään sovi kaikkeen ja sen hyödyt vaihtelevat eri tilanteissa. Tässä kirjoituksessa listaan viisi hyötyä, joita henkilöstökoulutusten toteuttamisesta itsenäisesti verkossa suoritettavina kursseina usein on verrattuna luokkahuoneessa tai kaikille samanaikaisesti verkossa pidettäviin koulutuksiin.1. Verkkokoulutus on tehokkaampi


Tärkein syy viedä koulutus verkkoon liittyy lopputulokseen, eli oppimiseen. Kukaan ei halua järjestää tehotonta koulutusta, saati osallistua sellaiseen. Laadukkaasti toteutetulla verkkokurssilla osallistuja omaksuu tutkitusti moninkertaisen määrän tietoa samassa ajassa verrattuna luokkahuoneopetukseen.


Oppimistuloksia parantavat monet asiat, kuten aikataulun joustavuus. Osallistuja voi opiskella hänelle sopivana aikana, omassa tahdissaan ja itselle sopivan kokoisissa palasissa.


Verkkokurssissa on helppo hyödyntää vuorovaikutteisuutta ja pelillisyyttä. Oppiminen tapahtuu parhaiten yhdistämällä visuaalista, toiminnallista ja auditiivista oppimista. Nämä kaikki on helppoa ja luontevaa toteuttaa verkkoympäristössä.2. Parempaa pienemmillä kustannuksilla


Verkkokoulutusten avulla voit laskea koulutukseen uppoavia kustannuksia – samalla laatua parantaen. Säästöä syntyy esimerkiksi siitä, että kouluttaja ei ole toistuvasti sidottu samoihin koulutuksiin.


Kyse ei usein ole aivan pienistä summista. Tarkastellaanpa esimerkkinä kasvavan yrityksen uusien työntekijöiden perehdytyskoulutusta. Jos organisaatioon rekrytoidaan jatkuvasti uusia työntekijöitä, saattaa olla tarpeen järjestää firman käytäntöihin perehdyttäviä onboarding-koulutuksia jopa kerran kuukaudessa. Nämä koulutukset kestävät helposti kokonaisen päivän tai useammankin. Ne sitovat tuoksi ajaksi uusien työntekijöiden lisäksi kouluttajien työaikaa. Vuositasolla puhutaan siis kouluttajien osalta useamman viikon työajasta.


Toki myös tehokkuus säästää rahaa. Lähikoulutuksenkin voi tietysti toteuttaa monin tavoin, mutta ainakaan koko päivän kalvosulkeiset eivät ole tehokas tapa oppia. Jos et usko, kysy osallistujilta.3. Raportit vaivatta


Kuuluuko koulutuksiinne lakisääteisiä osuuksia kuten tietosuoja-, hygienia- tai saavutettavuusasioita? Tai ehkä haluatte kerätä tietoa osallistujien oppimistuloksista muista syistä.


Osallistujien määrän pystyy toki laskemaan myös lähikoulutuksissa. Verkkokoulutuksissa saat kurssin suorittajatiedot automaattisesti ja usein valmiissa muodossa esimerkiksi viranomaisraportointeja varten.


Automaattinen raportointi ei jää pääluvun laskemiseen, vaan verkkokursseilla on helppo mitata ja dokumentoida myös oppimistuloksia. Raportoinnin ansiosta myös koulutusten kohdistaminen ja kehittäminen hoituvat sutjakkaammin.


Onboarding-koulutuksessa istuu varmasti ihmisiä, joilla on erilaisia taustatietoja aiheista. Verkkokoulutus voidaan aloittaa testillä, joka ohjaa osallistujan oppimaan taitoja, joissa juuri hänellä on petrattavaa. Lisäksi verkkokoulutuksista saa helposti paitsi osallistujien palautteen myös tiedon siitä, mitä heille jäi mieleen.4. Vain parasta kaikille


Tarjoatteko samaa koulutusta useassa toimipisteessä tai monta kertaa vuodessa? Ehkä laatu ei ole kaikkialla tai aina sama. Jossakin toimipisteessä kouluttaja on yksinkertaisesti taitavampi, eikä hänkään ole joka päivä parhaassa terässä.


Huolella laadittu verkkokoulutus on parhaimmillaan joka päivä ja jokaisen osallistujan näytöllä. Kun toteutatte koulutuksen kunnolla verkossa, se on yhtä laadukas aina ja kaikille. Siten myös tiedätte, mitä työntekijällenne tarjoatte ja kaikilla on samat mahdollisuudet oppia.5. Verkkokoulutuksella saa tyytyväisiä työntekijöitä


Lukuisten tutkimusten mukaan työntekijät haluavat työskennellä organisaatiossa, jossa osaamisen kehittämiseen panostetaan. Valtaosa työntekijöistä arvostaa joustavuutta ja suorittaa henkilöstökoulutukset mieluiten itsenäisinä verkkokoulutuksina.


Mitä onboarding-koulutukseen tulee, siinä on vieläpä kyse ensivaikutelmasta, jonka organisaatiostanne upouudelle työntekijälle annatte.


Listaa voisi helposti jatkaa pidempäänkin. Nämä höydyt toki toteutuvat vain, jos verkkokurssi on laadittu ammattimaisesti. Tätä varten on Ixir.

Kirjoittaja on Ixirin toimitusjohtaja ja verkkokoulutussuunnittelija, FT Inka Nokso-Koivisto.Inka Nokso-KoivistoSaammeko lähettää sähköpostiisi tiedon

Ixirin uusista blogikirjoituksista?

Kiitos tilauksestasi!

bottom of page