ceramic tiles patterns from Portugal..jp

Ixirin vinkkejä verkkokurssin tekoon: verkkokurssin kuvitus

Älä käytä kuvia vain kuvien vuoksi.

Kurssin kuvitus kannattaa suunnitella huolella ja toteuttaa ammattimaisesti.

Kuvituksen suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä vaiheita verkkokurssin teossa. Ilman kuvia kurssi kuin kurssi on puiseva, mutta pelkkinä koristeina kuvituksia kannattaa käyttää harkiten. Kuvitusta valittaessa onkin hyvä miettiä, mihin juuri kyseisellä kuvalla pyritään ja miksi se kannattaa lisätä kurssiin.

Oppimisessa kuvituksella on monenlaisia rooleja. Verkkokurssilla kuvitusta voi käyttää muistamisen tukena, ja lähes kaikille oppiminen vaatii myös visuaalisuutta. Kuvien avulla voi korostaa, kerrata ja havainnollistaa tekstissä tai videolla esitettyä asiaa.

Kurssilla tarvitaan usein myös kuvituksia ja grafiikoita, jotka toimivat itsenäisinä sekä tuovat uutta tietoa. Erilaiset rakenteet tai järjestelmät on luontevinta esittää kaavakuvin. Joitain aiheita on tarpeen syventää ja sitoa osaksi kokonaisuutta kaavioiden tai tilastojen avulla. Toisinaan kurssia varten kannattaa räätälöidä oma kartasto.

 

Asioiden välisiä suhteita tai muutosta havainnollistavat grafiikat kuten organisaatiokaaviot tai aikajanat ovat huolella toteutettuina hyödyllinen oppimisen väline. Erityisesti monimutkaisten järjestelmien tai kehityskulkujen kuvaamisessa animaatioiden käyttö voi olla näppärää.

 

Verkkokurssilla kuvitukseen pätee sama kuin teknisiin vempaimiin muutenkin: kurssi ei ole mitään ilman kuvia, mutta niillä kikkailemalla voi mennä pahasti metsään.

 

Ixirin toteuttamilla verkkokursseilla kuvitus suunnitellaan pedagogisista lähtökohdista ja kuvituksen toteuttavat visuaalisen viestinnän ammattilaiset.

Ole yhteydessä ja jutellaan lisää verkkokurssien toteutuksesta.