top of page

Kurssikäsikirjoitus ja oppimismuotoilu verkkokurssille uudistavasta viljelystä

Kestävä maatalous on merkittävä kysymys paitsi ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta myös ruuantuotannon tulevaisuuden näkökulmasta. Uudistava viljely tarjoaa menetelmiä, joiden avulla ruokaa voidaan tuottaa samanaikaisesti sekä vastuullisesti että kannattavasti ja samalla turvata ruuantuotanto muuttuvissa olosuhteissa. Baltic Sea Action Group (BSAG) vie uudistavan viljelyn sanomaa eteenpäin ja on yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa muun muassa laatinut viljelijöille suunnatun laajan verkkokoulutuksen aiheesta. 

 

Yksi tärkeä ryhmä uudistavan viljelyn kannalta ovat ruuantuotantoketjun eri vaiheissa toimivat yritykset. BSAG päättikin laatia näiden yritysten työntekijöille tiiviin, muutaman tunnin verkkokurssin aiheesta.
 

Ixir astui mukaan, kun kohderyhmän tarpeet ja kurssin moduulikohtaiset oppimistavoitteet oli määritelty. Ixirin oppimismuotoilija ryhtyi rakentamaan suunnitellun kurssirungon ympärille kurssin käsikirjoitusta. Käsikirjoitukseen kuuluivat kurssin tekstit ja aukikirjoitetut aktiviteetit, kuten videoiden käsikirjoitukset ja tehtävät, sekä suunnitelma kurssin toteutustavoista.

 

Käsikirjoitus laadittiin viljelijöille suunnatun laajemman verkkokurssin sisältöjen ja sitä täydentävien haastattelujen perusteella.

 

Kurssi on otettu käyttöön huhtikuussa 2024 ja se on saanut hyvän vastaanoton yritysten viestintä- ja markkinointiosastoilla. Kurssi on kaikille avoin ja sen voi suorittaa osoitteessa https://courses.bsag.fi/

Tarvitsetteko apua
kurssikäsikirjoituksen laatimisessa?

bottom of page