top of page

MOOC sairaanhoitajien perehdytyksessä

Laurea-ammattikorkeakoulu panostaa verkko-oppimiseen, ja korkeakoulun tarjonnassa on runsaasti MOOCeja. Ne palvelevat niin suurta yleisöä kuin esimerkiksi erilaisia täydentäviä koulutustarpeita.

Potilaan kliinisen tilan tarkkailusta teho-osastolla väitöskirjansa tehnyt Laurean yliopettaja,terveystieteiden tohtori Mika Alastalo on todennut tutkimuksessaan, että teho-osastoilla työskentelevien sairaanhoitajien tulisi kehittää osaamistaan potilaiden kliinisen tilan tarkkailussa. Hän tarttuikin toimeen ja päätti laatia aiheesta MOOCin, jota voitaisiin käyttää osana tehohoitajien työhön perehdytystä. Toisena sisältöasiantuntijana ja opettajana kurssilla toimii Laurean lehtori Lotta Tiikkainen.

laurea-pystylogo_rgb.png

Yhteistyökumppaneiksi saatiin useiden sairaanhoitopiirien yksikköjä sekä sairaalalaitteita valmistava yritys GE Healthcare. Ixir oli apuna projektinhallinnassa, kurssikäsikirjoituksen laatimisessa ja oppimismuotoilussa sekä kurssin toteutuksessa. ​

 

Mediatuotannosta kurssilla vastasi Laurean mediatiimi Juha Takasen johdolla. Kurssilla käytettiinkin asiantuntijavideoiden ja podcastien lisäksi Laurean simulaatiosairaalassa kuvattuja teho-osaston hoitotilanteita esittäviä videoita, joilla näytteli Laurean sairaanhoitajaopiskelijoita. ​

 

Kurssin pilottiversio lähti osaksi Seinäjoen keskussairaalan ja TAYS:n teho-osastojen uusien sairaanhoitajien perehdytystä alkuvuodesta 2024. Pilottivaiheen jälkeen kurssi tulee myös osaksi Laurean avointa MOOC-tarjontaa.

Voisiko verkkokurssi toimia osana organisaationne perehdytystä?

bottom of page