A detail shot of an ancient ottoman door.jpg

Kaipaako verkkokoulutuksenne viilausta?

Verkkokoulutus säästä aikaa ja vaivaa – mutta vain, jos se on toteutettu hyvin.

Ajasta ja paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen toteuttamisessa on monta tapaa epäonnistua. Toisaalta hyvästäkin kurssista saa usein pienellä viimeistelyllä erinomaisen. Ixir tarjoaa asiantuntija-apua itsenäisesti suoritettavien verkkokurssien kehittämiseen.

Ixirin verkkokurssiasiantuntija käy koulutuksenne läpi ja antaa konkreettiset askelmerkit sen hiomiseksi huippukuntoon. Tarvittaessa myös toteutamme kurssiremontin. Jos kyseessä on suurempi paketti koulutuksia, voimme laatia sapluunan, jonka avulla voitte itse linjakkaasti kehittää nykyisiä ja tulevia verkkokoulutuksianne.

 

Kuinka verkkokursseja kehitetään?

Koulutuksen kehittäminen perustuu analyysiin, jossa verkkokurssiasiantuntijamme arvioivat koulutuksenne pedagogista, viestinnällistä ja teknistä toteutusta tarpeen mukaan esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • verkkokurssin sisällön rajaaminen ja kurssin rakenne

  • kohderyhmän motivointi, kurssin eteneminen ja vuorovaikutteisuus

  • jäsentäminen, kieli ja ilmaisu

  • kurssiaktiviteetit, visuaalisuus ja tekninen toteutus.

Onnistuneen koulutuksen tunnistaa tuloksista. Sisällön analyysin lisäksi verkkokoulutuksen vaikuttavuutta voidaan kartoittaa esimerkiksi kohderyhmäselvityksillä. Ixirin verkkokurssiasiantuntijat toteuttavat nämäkin puolestanne kuhunkin tilanteeseen räätälöityjen kyselytutkimusten tai haastattelujen avulla.

Näiden selvitysten ohjalta laadimme uusinta verkkopedagogista tutkimusta hyödyntäen konkreettisen suunnitelman siitä, kuinka koulutustanne kannattaa kehittää.

Ole yhteydessä, niin mietitään, minkälaista remonttia teidän organisaationne verkkokoulutukset kaipaisivat.