top of page

Vastuullista metsänhoitoa verkkokurssien avulla

Tornator Oyj käyttää metsänhoidossa ja -raivauksessa alihankkijoita, joiden palveluksessa työskentelee eri maalaisia työntekijöitä. Osa heistä tulee metsänistutus- tai raivaustöihin ensi kertaa. Tornator haluaa kiinnittää huomioita työturvallisuuteen ja metsätöiden laatuun, ja siksi alihankkijoiden työhön perehdyttäminen on tärkeä asia.

 

Tornator oli aiemmin hyödyntänyt perehdytyksessä paikan päällä annettavan koulutuksen lisäksi muiden toimijoiden tarjoamia oppaita. Jotta tieto olisi näppärästi kaikkien alihankkijoiden työntekijöiden saatavilla heidän omalla kielellään, päätettiin oppaiden rinnalle laatia Tornatorin omat verkkokurssit.

Metsä.

Tässä auttoi Ixir. Ixirin asiantuntija laati kirjallisten materiaalien ja työpajan pohjalta tiiviit ja vuorovaikutteiset verkkokurssit, jotka osallistuja voi suorittaa näppärästi puhelimellaan ennen metsään menoa. Toinen verkkokursseista toimii johdatuksena metsänistutukseen ja toisessa esitellään metsänraivaukseen perusasioita.

 

Kumpikin kurssi toteutettiin kuudella eri kielellä. Tornator toimii myös Virossa ja Romaniassa, ja kursseista on laadittu pienin muutoksin versioita myös yhtiön Viron toimintaan.

Haluatko kuulla lisää Ixirin toteuttamista perehdytyksistä ja henkilöstökoulutuksista?

bottom of page